La Tampographie est un procédé d'impression indirect. Une image, gravée en creux dans une plaque en nylon, est prise par le tampon et transférée sur l'objet. Grace au tampon en silicone souple, des objets de forme concave, convexe, régulière et irrégulière peuvent être imprimés en plusieurs couleurs.
Les plaques servant à l'impression sont fabriquées sur place ce qui permet une qualité d'impression optimale et un délai de production ultra court ! En cas de besoin, nous pouvons également faire vos propres clichés.


Tampondruk is een indirecte drukmethode.De tampon neemt het drukbeeld van een geëtst cliché en brengt het over op het voorwerp. Door het gebruik van elastische tampons kunnen concave, convexe, effen of oneffen voorwerpen in meerdere kleuren bedrukt worden.
Dankzij het feit dat de nylonplaat ter plaatse gemaakt kan worden, kunnen we een optimale bedrukking's kwaliteit bekomen, en dat met een ultra korte leveringstermijn! Indien nodig, kunnen wij ook uw eigen nylonplaten maken.


Le Marquage à chaud : Un pigment de couleur, porté par un ruban est pressé entre l'objet et le poinçon en laiton pendant un certain temps et chaleur. C'est une technique qui s'applique principalement sur des surfaces planes. Ce procédé est très apprécié en cosmétique car il permet des teintes argent ou or brillant.

Foliedruk : Een kleur pigment, gedragen door een folie, wordt door middel van een warme messing stempel in de materie gedrukt. Meestal worden plano artikelen gedrukt. Omdat blinkend goud of zilver effecten mogelijk zijn, is foliedruk bij uitstek geschikt voor de cosmetica industrie.


L'Embossage : L'embossage ou marquage en relief est le même procédé que le marquage à chaud, mais sans l'utilisation de pigments de couleurs. Un bon dosage du temps de la chaleur et de la pression, permet de fondre dans la matière tels que plastique, cuir ou bois. Sans chaleur, il est également possible d'embosser du fer blanc ou une fine plaque d'aluminium.

Embossing : of soms ook blinddruk of diepdruk genoemd, is dezelfde druk- techniek als foliedruk, maar dan zonder het gebruiken van kleur pigmenten. Een goede dosering van warmte, timing en druk, zullen er voor zorgen dat logo's in plastiek, leder of hout gaan smelten. Zonder het gebruik van warmte, is het ook mogelijk om licht metaal of aluminium met reliefdruk te voorzien.Objecto Print SCRL - Rue Frans Halsstraat 49 - Brussel 1070 Bruxelles
e-mail : info@objectoprint.be Tél. : 02 / 522 46 49

Copyright 2012 © www.gigaweb.be